Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 
   
 


 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CHŁODMET S.C. Aleksander Janukiewicz, Henryka Janukiewicz, Zbigniew Adamczak, Mariola Adamczak, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wykonanie prac termomodernizacyjnych wraz z instalacją OZE w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym CHŁODMET S.C. Aleksander Janukiewicz, Henryka Janukiewicz, Zbigniew Adamczak, Mariola Adamczak.”

Nr projektu: RPOP.03.04.00-16-0003/19

 

 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

III Oś priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna

 

 

Działanie: 03.04 - Efektywność energetyczna MŚP

 

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.02.2020 – 31.10.2021

 

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 639 145,40 PLN

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 415 444,49 PLN

 

 

Celem realizacji projektu jest wzrost efektywności energetycznej Przedsiębiorstwa Wielobranżowego CHŁODMET S.C. Aleksander Janukiewicz, Henryka Janukiewicz, Zbigniew Adamczak, Mariola Adamczak.

 

 

 

Zakładanymi rezultatami realizacji projektu będzie oszczędność energii elektrycznej i cieplnej w przedsiębiorstwie, produkcja energii elektrycznej i cieplnej z nowych instalacji OZE, spadek emisji gazów cieplarnianych i mniejsze zużycie energii końcowej.

 

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, zmodernizowane pod kątem energetycznym budynki.

 
 

 
46-100 Jastrzębie, ul. Dworcowa 14
tel. +48 77 419 75 35, e-mail: biuro@chlodmet.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS